page header
Dla uczestników

DLA UCZESTNIKÓW

Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane w czasopiśmie Vibrations in Physical Systems. Czasopismo jest indeksowane w bazach Scopus, Google Scholar oraz BazTech.

Według wykazu czasopism podanych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, Vibrations in Physical Systems posiada aktualnie 40 punktów.

Prace należy przygotowywać według następującej formatki: plik pdf. Formatka jest dostępna również w plikach: doc oraz odt . Artykuł musi być napisany po angielsku i mieć 6 lub 8 stron. Prace prosimy przesyłać spakowane do pliku ZIP (może też być RAR, 7Z), gdzie należy umieścić wersję do edycji (doc, docx lub odt) oraz pdf. Maksymalny rozmiar pliku archiwum (ZIP, 7z lub RAR) wynosi 6 MB.

UWAGA! Do recenzji będą przyjmowane tylko te prace, które będą nadesłane za pośrednictwem strony konferencyjnej.


Konkurs "Stypendia dla młodych naukowców"

Polskie Towarzystwo Akustyczne funduje każdego roku trzy jednorazowe stypendia dla młodych naukowców z trzech różnych Oddziałów PTA w postaci pokrycia opłaty konferencyjnej związanej z uczestnictwem w Otwartym Seminarium z Akustyki. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Uprzejmie prosimy każdy z Oddziałów PTA o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: osa2019@amu.edu.pl

Regulamin konkursu - "Stypendia dla młodych naukowców"


Konkurs o Nagrodę im. Marka Kwieka

Otwarte Seminarium z Akustyki spełnia również rolę promocyjną dla młodych akustyków. Jedną z form ich promocji jest organizacja w ramach OSA Konkursu im. Marka Kwieka. Serdecznie zapraszamy młodych akustyków do wzięcia udziału w Konkursie.

Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Marka Kwieka
ORGANIZATORZY: SPONSORZY: