page header
Ważne daty

WAŻNE DATY

Wnioski o stypendia PTAdo 15.05.2019
Rejestracja i zgłaszanie abstraktówdo 31.05.2019
do 10.07.2019
Nadsyłanie referatówdo 15.06.2019
do 15.07.2019
Wzrost opłaty konferencyjnej1.07.2019


ORGANIZATORZY: SPONSORZY: