page header
O konferencji

O KONFERENCJI

Otwarte Seminarium z Akustyki (OSA) jest coroczną, największą w kraju konferencją skupiającą od ponad sześćdziesięciu lat wszystkich polskich akustyków. Organizowane jest kolejno przez poszczególne oddziały Polskiego Towarzystwa Akustycznego - w roku 2019 przez Oddział Poznański. Na konferencji prezentowane są wszystkie działy akustyki, np.: akustyka fizyczna, akustyka techniczna, akustyka środowiskowa, akustyka mowy, akustyka słuchu, akustyka muzyczna, akustyka architektoniczna, itd. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny akustyki, promowanie nauki oraz integracja specjalistów z różnych dziedzin. Konferencja spełnia rolę integracyjną dla środowiska akustyków polskich, co jest niezwykle istotne ze względu na interdyscyplinarny charakter akustyki, jako dziedziny wiedzy. Umożliwia to wymianę myśli, metod badawczych, możliwości aplikacyjnych stosowanych przez różnych naukowców i praktyków w różnych gałęziach akustyki.

W 2019 roku Seminarium połączone będzie ze specjalną międzynarodową sesją „Nowe trendy w psychoakustyce w hołdzie profesorom: Józefowi Zwisłockiemu i Andrzejowi Rakowskiemu” oraz Warsztatami Hałasowymi – „Ochrona przed hałasem w przepisach – stan aktualny i kierunki zmian”. Zapraszamy również na sesję specjalną „Postępy  badań w akustyce fonicznej i inżynierii dźwięku - ISSET 2019”.ORGANIZATORZY: SPONSORZY: