page header
Sesja specjalna

POSTĘPY  BADAŃ W AKUSTYCE FONICZNEJ I INŻYNIERII DŹWIĘKU
ISSET 2019

Sesja specjalna dedykowana założycielom specjalności naukowej i dydaktycznej „Inżynieria Dźwięku”
doc. Mariannie  Sankiewicz i doc. Gustawowi Budzyńskiemu.

Sesja ta odbędzie się w ramach specjalnej edycji Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku, którego idea została stworzona przez doc. Mariannę Sankiewicz i doc. Gustawa Budzyńskiego. Zgodnie ze swoją ideą i wieloletnią tradycją ISSET jest postrzegane jako forum wymiany myśli teoretycznej z zakresu inżynierii dźwięku oraz wymiany praktycznych doświadczeń dotyczących realizacji dźwięku.

Sesja rozpocznie się od przypomnienia dokonań obojga zasłużonych polskich akustyków fonicznych i inżynierów dźwięku, którzy uruchomili ją w Politechnice Gdańskiej i rozwinęli pierwszą w kraju specjalność pod nazwą „Inżynieria Dźwięku”. Kolejne prezentowane referaty będą stanowiły ilustrację aktualnego rozwoju tej specjalności,  na podstawie prezentacji bieżących postępów badań w tej dziedzinie, prowadzonych aktualnie w kilku ośrodkach akademickich.ORGANIZATORZY: SPONSORZY: