page header
Sesje specjalne

NOWE TRENDY W PSYCHOAKUSTYCE W HOŁDZIE PROFESOROM:
JÓZEFOWI ZWISŁOCKIEMU I ANDRZEJOWI RAKOWSKIEMU

W roku 2018 odeszli od nas światowej sławy profesorowie, wybitni specjaliści z dziedziny akustyki i psychoakustyki: Profesor Józef Zwisłocki i Profesor Andrzej Rakowski. Wnieśli oni istotny wkład w rozwój wiedzy na temat mechanizmów słyszenia, inspirując efektami swojej pracy naukowców w różnych ośrodkach naukowych w kraju i na świecie.

Zapraszając Państwa do udziału w tej sesji chcielibyśmy główny nacisk położyć na wymianę doświadczeń naukowych pomiędzy ludźmi zajmującymi się aktualnymi problemami badawczymi z psychoakustyki. Jednocześnie chcielibyśmy określić te najważniejsze, czekające na rozwiązania problemy naukowe, warte zainteresowania szerszej grupy badawczej.

Sesja ta będzie wyrazem pamięci dla osiągnięć naszych dwóch wybitnych Profesorów których to sukcesy naukowe na przestrzeni lat stały się dla kolejnych pokoleń akustyków motorem do dalszego, intensywnego rozwoju nauki o słuchu i słyszeniu. W tym miejscu warto nieco przybliżyć najważniejsze osiągnięcia naukowe profesorów.

Prof. Józef Zwisłocki jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, wielu książek i patentów z zakresu akustyki. Opracował model sztucznego ucha którego zasadniczym elementem jest tzw. „sprzęgacz Zwisłockiego”. Prof. Zwisłocki był członkiem wielu prestiżowych, światowych akustycznych i audiologicznych towarzystw naukowych. W 1991r został uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. Andrzej Rakowski swoją działalność naukową związał przede wszystkim z Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Opublikował ponad 200 artykułów naukowych, wygłosił wiele referatów na zaproszenie na prestiżowych konferencjach międzynarodowych, odbył staże naukowe na uznanych uczelniach, m.in. w USA, Kandzie, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Zainteresowania naukowe obu profesorów były w dużej mierze zbieżne, gdyż dotyczyły badań związanych z percepcją głośności i wysokości dźwięku oraz wyjaśniania mechanizmu funkcjonowania peryferyjnej części systemu słuchowego. Prof. Zwisłocki w szczególności prowadził badania nad działaniem ślimaka ucha wewnętrznego oraz rozwijał diagnostyczne metody badań słuchu. Z kolei Prof. Rakowski specjalizował się w badaniach nad mechanizmami odpowiedzialnymi za powstawanie wrażenia wysokości, barwy, chropowatości dźwięku, a w szczególności interesował się fenomenem słuchu absolutnego.

Obecnie psychoakustyka przeniknęła do bardzo wielu obszarów akustyki. Pragniemy pokazać i podkreślić rolę i znaczenie psychoakustyki rozwijającej się głównie w takich obszarach badań jak: modelowanie działania układu słuchowego, zrozumiałość mowy, akustyka muzyczna, aparaty słuchowe, soundscape, akustyka pomieszczeń i obiektywne metody badań słuchu.

Oczekujemy, że to uczestnicy tej sesji ostatecznie zadecydują o tym, jakie są nowe trendy w badaniach systemu słuchowego, zgłaszając ciekawe referaty! Serdecznie zapraszamy i czekamy na inspirujące tematy do dyskusji!

Koordynatorzy sesji:

Anna Preis
Aleksander Sęk
Andrzej WicherORGANIZATORZY: SPONSORZY: