page header
Kontakt

KONTAKT

W sprawach konferencyjnych prosimy się kontaktować poprzez adres mailowy:conference@osa2019.pl.

W przypadku pytań związanych z warsztatami, należy korzystać z tego samego adres email.


ORGANIZATORZY: SPONSORZY: