page header
Komitet organizacyjny

KOMITET ORGANIZACYJNY

Arkadiusz Józefczak – Przewodniczący
Roman Gołębiewski – Wiceprzewodniczący
Jędrzej Kociński – Skarbnik
Katarzyna Kaczmarek – Sekretarz

Członkowie:

Anna Preis, Tomasz Kaczmarek, Piotr Wrzeciono, Wojciech Łapka, Mariola Kmiecik, Andrzej Wicher


ORGANIZATORZY: SPONSORZY: